Avís Legal

1. AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és titularitat de:

  • (1) ALIA, associació cultural de dones per la recerca i acció, inscrita al Registre d'Associacions amb dades d'inscripció 30641, amb NIF ESG63999049 i domicili a Carrer Ripoll 25 Baixos, Barcelona 08002;
  • (2) Calala Fondo de Mujeres, inscrita al Registre d’ONGD amb dades d'inscripció 490, amb NIF ESG65162794 i domicili a Carrer Aragó 424, 08013 Barcelona;
  • (3) Universitat de Barcelona, inscrita al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) amb dades d'inscripció 004, amb NIF ESQ0818001J i domicili a Gran Via de les Corts Catalanes 585, Barcelona 08007.

Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic calala@calala.org o al telèfon 931 39 74 20.

2. ÚS DE LA PÀGINA WEB

L'accés a i ús de la pàgina web www.fembloc.cat (la “Web”) et converteixen en usuari i suposen l'acceptació dels termes previstos en aquestes Condicions Generals i Avís Legal de la Pàgina Web. La persona usuària assumeix la responsabilitat de l'ús que faci de la Web i es compromet a utilitzar-la de manera raonable i de conformitat amb la llei. La Web està destinada a gent adulta. Els menors de 18 que accedeixin a la Web ho faran acompanyats pel seu pare, mare, tutor o per una persona adulta per tal de garantir-ne un ús adequat i correcte. L'usuari respondrà davant nostre o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les presents condicions o qualsevol ús inadequat de la Web.

3. CONTINGUTS

La Web és un lloc web per proporcionar informació sobre el projecte FemBloc. També podreu adreçar-vos a altres aliades del projecte FemBloc perquè us ofereixin assistència. El contingut del web és merament informatiu i no té efectes jurídics vinculants. Intentarem que la informació i continguts inclosos a la Web estiguin actualitzats i siguin correctes, si bé no es garanteix que sigui exacta, completa, lliure d'errors (incloent-hi errades, errors mecanogràfics, defectes de composició i problemes equivalents) o que estigui actualitzada i, en conseqüència, no serem responsables de qualsevol error o omissió a la informació continguda a la Web.

ET RECOMANEM MOLT QUE LLEGEIXIS AMB DETENIMENT ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS, AIXÍ LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COOKIES

4. TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

L'usuari és responsable de facilitar correctament les dades que es requereixen al formulari de la Web i de garantir haver obtingut el consentiment previ i informat de totes les persones les dades personals de les quals facilités, si escau, a la Web. Trobareu tota la informació al respecte a la nostra política de protecció de dades.

5. ÚS DE LES COOKIES

No utilitzem cookies i dispositius similars a la Web. Trobareu tota la informació al respecte a la nostra política de cookies.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta obra està disponible sota Llicència Creative Commons Atribució - No Comercial – Sense Derivats 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0):
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
VOSTÉ ÉS LLIURE DE:
Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol medi o format. La llicenciant no pot revocar aquestes llibertat en tant que vosté segueixi els termes de la llicència.
Sota els següents termes:

  • Atribució — Vosté ha de donar crèdit de manera adequada, brindar un enllaç de la llicència i indicar si s’han realitzat canvis. Pot fer-ho en qualsevol forma raonable, però no de forma tal que suggereixi que vosté o el seu us tenen el suport de la llicenciant.
  • NoComercial — Vosté no pot fer un ús del material amb propòsits comercials.
  • SenseDerivades — Si remescla, transforma o crea a partir del material, no podrà distribuir el material modificat.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La Web i nosaltres ens eximim de tota mena de responsabilitat en els següents casos:

  • • Errors tècnics que, per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un funcionament normal del web.
  • • Manca de disponibilitat de la Web per raons de manteniment o altres que impedeixin el seu correcte funcionament.
  • • Errors o danys que generi o pugui generar el contingut o programari al qual es pugui accedir a través del web. En els termes legalment permesos, no serem responsables de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin de l'accés a l'ús de la Web, o el seu ús inadequat.
  • • Intromissió de tercers a la Web que causin pertorbacions.

8. ENLLAÇOS DE TERCERS

No exercim cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a llocs de tercers i els seus continguts que estiguin disponibles a través del web. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni es garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap d'aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'hipervincles externs no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

RECOMANEM A LES PERSONES USUÀRIES QUE REVISIN LES POLÍTIQUES DE PRIVACITAT I CONDICIONS D'AQUESTS TERCERS ABANS DE NAVEGAR PER DITES ENLLAÇOS.

9. ACTUALITZACIÓ DE LA WEB

Tenim dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la Web i de realitzar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients sobre les presents Condicions.

PER AIXÒ, RECOMANEM QUE DE FORMA PERIÒDICA REVISES AQUESTES CONDICIONS.

10. JURISDICCIÓ I FUR APLICABLE

Els conflictes que puguin sorgir per l'aplicació de les presents condicions es regularan per les lleis d'Espanya i seran resolts pels tribunals de Barcelona, sens perjudici de les disposicions de la normativa en matèria de consumidors i usuaris en vigor (i, si escau, de la plataforma en línia de resolució de controvèrsies de la Comissió Europea) que, si escau, puguin resultar d'aplicació.

Torna