Què ens guia?

FemBloc és una aposta política que vol contribuir a fer front davant de les violències masclistes digitals. Els valors pels quals ens guiem són el nostre full de ruta:

Justícia social.

Creiem i actuem per aconseguir una societat més justa que no discrimini per raons de gènere, raça, (dis)capacitat, origen, edat o classe social. Incorporem les perspectives feministes i antiracistes com a base del projecte FemBloc.

Mirada reparadora i restaurativa de les violències

Actuem en funció de les necessitats de les persones i ens centrem en el seu apoderament. Entenem les violències com a fenomen estructural, sistèmic i no individual que ha de ser abordat des de la perspectiva social i estructural del problema.

Mirada de cures

Creiem que posar les vulnerabilitats al centre i cuidar-nos entre totes és revolucionari i imprescindible per construir noves maneres de relacionar-nos més sanes i respectuoses.

Interseccionalitat

Entenem la complexitat de les opressions i com aquestes interseccionen segons les experiències, identitats i context de cada persona, i ho incorporem a les pràctiques del projecte.

Lo digital com una extensió del món off-line

Les violències masclistes digitals són una extensió de la violència que s’enfronten fora de l’entorn tecnològic. Les definim com aquells actes de violència masclista comesos, instigats o agreujats, en part o totalment, per l’ús de les tecnologies de la relació, informació, i la comunicació (TRIC), a través de telèfons mòbils, Internet, les plataformes de les xarxes socials o el correu electrònic entre d’altres.

Enxarxades

Creiem en el poder de crear xarxes i aliances entre col·lectives i persones que defensen i actuen per un món lliure de violències, i el posem en pràctica en el nostre dia a dia.

Torna