Què ens guia

A FemBloc volem que totes les persones que s'acosten a nosaltres se sentin segures i respectades. Aquí hi ha alguns punts clau que delineen com treballem:

  • La violència masclista és estructural i no individualitzem la violència fora de nosaltres. No hi ha cap justificació per a l'agressió o el maltractament, i la responsabilitat ha de recaure en la persona agressora.
  • La mirada de FemBloc parteix d'un marc d'interseccionalitat. Abordem les problemàtiques, les vivències o les situacions tenint en compte la seva relació amb diversos sistemes d'opressió.
  • Volem facilitar processos d'apoderament i autonomia tant digital com analògica. Volem ser un suport i una guia en el procés de la persona afectada, permetent decidir com volen portar el seu propi camí sense ser jutjades.

La nostra Ètica i Deontologia

  • Garantim la confidencialitat tant de les dades com dels relats compartits per les persones que contactin amb Fembloc per a l'abordatge de violències masclistes digitals.
  • Ens comprometem a brindar informació sobre les violències masclistes digitals així com recursos i eines per enfrontar-s'hi.
  • Ens comprometem a ser honestes sobre les nostres pròpies limitacions a l'hora d'acompanyar processos.

Principis Feministes que ens guien

Justícia social

Creiem en una societat més justa que no discrimina per raons de gènere, orientació sexual, raça, (dis)capacitat, origen, edat i/o classe social.

Mirada reparadora i Restaurativa

Actuem en funció de les necessitats de les persones i ens centrem en el seu apoderament. Entenem les violències com a fenòmens estructurals i sistèmics que cal abordar des de la perspectiva social i estructural del problema.

Mirada de cures

Posar les vulnerabilitats al centre i cuidar-nos entre totes per construir noves maneres de relacionar-nos més sanes i respectuoses.

Interseccionalitat

Entenem la complexitat de les opressions i com aquestes s'interseccionen segons les experiències, les identitats i el context de cada persona.

Digital com a Extensió de l'Offline

Reconeixem que les violències masclistes digitals són una extensió de la violència fora de l'entorn tecnològic. Definim aquestes violències com a actes perpetrats, instigats o agreujats, en part o totalment, per l'ús de tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC).

Treball en Xarxa

En FemBloc, trabajamos con un enfoque ético y feminista, siempre comprometidas con la construcción de un mundo más seguro, justo y equitativo.

A FemBloc treballem amb un enfocament ètic i feminista, sempre compromeses amb la construcció d'un món més segur, just i equitatiu.

Torna